Mustafa Islamoğlu’nun ilmî yetersizliği – 1

Mustafa Islamoğlu her ne kadar nahiv (cümle bilgisi) uzmanı izlenimi vermeye çalışsa da bu ilmi pek bilmediği aşağıdaki şu cümlelerinde görülüyor:

“Ayette yer alan fe-ka’u ibaresinde ki fa, takibiye fasıdır. Bu edat, ‘ruh üfleme’ eylemiyle ‘secde’ emri arasında sebep sonuç ilişkisi olduğuna delalet eder.”[1]

Cevap:

Mustafa Islamoğlu burada en basit terkip bilgilerinden bir tanesi olan “fa-i takibiyye” ile “fa-i sebebiyye”yi karıştırmış görünüyor. Zira “takip fa’sı” sadece bir şeyin diğerinden sonra olduğunu gösterir. Bir şeyin diğer şeye sebep olduğunu gösteren “fa” ise, “sebebiyye fa’sı”dır. Anlayabilir miydi bilmiyorum ama en azından bu hususları inceleyen en meşhur kitap olan Ibni Hişam’ın “Muğni’l-lebib”inde ki “fa” bahsine[2] bir bakmış olsaydı bu yanlışı yapmazdı. Esasen zahmetli bir araştırma yapmasına da gerek yok. Zira Muğni, her iki manayı da peş peşe vermiş ve güzelce açıklamış. Bu meseleleri inceleyip anlayabilmek için esaslı bir tedris lazım. Taşıma suyla değirmen dönmüyor.[3]

**********

KAYNAKLAR:

[1] Islamoğlu, Kuran ayetleri ışığında yaratılış, sayfa 222.

[2] Ibn Hişam, Muğni’l-Lebîb, cild 2, sayfa 15-19.

[3] ALINTI: Mustafa Ülker, Bir Ayetin Tefsiri Sadedinde Adem Babamızın Yaratılışı, Havva Validemizin Yaratılışı ve Insan Neslinin Çoğalması, “Modernist Zihniyete Karşı Ehl-i Sünnet Müdafaası” içinde, Dirâyet Kitaplığı, Istanbul 2017, sayfa 482, 483.

**********

Kadir Çandarlıoğlu

www.belgelerlegercektarih.net

.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Close
Sosyal Medyada Biz!
Hesaplarımızı takip ederek en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.